JutphAas.nl

About JutphAas.nl

Jutphaas Wonen is een kleine, slagvaardige corporatie. We beheren ongeveer 1850 woningen, garages, bedrijfsruimten en kunstenaarsateliers. We zijn alleen werkzaam in Nieuwegein, en dat willen we graag zo houden. Jutphaas Wonen staat dicht bij de klant. Wij willen producten en diensten ontwikkelen die passen bij die klant. Dat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangr...Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=JutphAas.nl&oldid=35892622"