ITerik.se

Description

excerpt from site's content

Spelet går ut på precis som det låter att svara om ett påstående är sant eller falskt detta inom sekunder Svarar du både rätt och snabbt belönas du med upp till poäng Svarar du fel med snabbt belönas du med upp till poäng Alla poäng räknas samman är kanske just du grymmast Lycka till Appen är byggd fö...


This is an automatically generated AboutUs page for Iterik.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Iterik.se&oldid=42816319"