Istoric.ro

Title

Index

Description

Excerpted from the website:

Învăţător. Militant pentru renaşterea naţională a basarabenilor. S-a născut la 6 apr. 1881, în s. Rughi, jud. Soroca, în familia lui Grigore I. Secară. Se stinge din viaţă la 7 oct. 1938, la Soroca. A urmat şcoala primară din Arioneşti şi şcoala medie din Soroca (1896). Complet rusificat, se întoarce la Rughi. Iniţiat în cartea neamului de către Vasile Florea, şi cu conştiinţa renăscută, în 1898, pleacă la Şcoala Normală din Bairamcea, jud. Cetatea Albă, peste un an, trece la Institutul Pedagogic din Tiflis (Gruzia), unde capătă diploma de învăţător (1902). Timp de doi ani a lucrat învăţător în orăşelul Sulovera, gubernia Tiflis (1902-1904). Reîntors în Basarabia, obţine un post de învăţător la Arioneşti (1908-1909 şi 1910-1911), la gimnaziul particular al lui Taras Şic din Soroca (1909- 1910), la şcoala din Băcşani (1911-1921), terminându-şi cariera pedagogică ca institutor la şcoala mixtă din Soroca. Paralel, se include în activitatea politică naţională (1904). A întreţinut legături cu basarabenii aflaţi la Iaşi: Pan Halippa, Dimitrie Bogos, Axentie Frunză şi Constantin Stere. Animator de seamă al înfăptuirilor din anii 1917 şi 1918. A fost preşedintele primului congres al învăţătorilor din judeţul Soroca, unde pune problema învăţământului naţional din Basarabia şi este ales în comitetul revoluţionar judeţean (1917). Face parte din eforia şcolară constituită pe lângă zemstva judeţeană, ce avea mai multe misiuni necesare luminării poporului, una fiind introducerea, din anul 1918, a limbii române în şcolile moldoveneşti. A participat la Congresul învăţătorilor din Basarabia (apr., mai 1917), fiind ales şi vicepreşedinte, fondând în cadrul Congresului fracţiunea Blocul Moldovenesc. A fondat prima Asociaţie (Obşte) a învăţătorilor din Basarabia, propunând şi un program maximal pentru naţionalizarea învăţământului. A fost unul din organizatorii de seamă a Congresului învăţătorilor din 25-28 mai 1917 şi a făcut parte din subcomisia pentru organizarea cursurilor şi pregătirea învăţătorilor moldoveni. A participat la congresul tuturor moldovenilor din Rusia de la 20 oct. 1917, ca reprezentant al învăţătorilor, unde, de asemenea, a susţinut cauza românească. Ca urmare a revendicărilor primului congres al învăţătorilor (25 mai 1917) şi ale Obştii, Zemstva gubernială a hotărât organizarea cursurilor pentru învăţători la Chişinău, Soroca, Bălţi şi într-un centru din sudul Basarabiei. Este iniţiatorul apariţiei, la 10 mai 1917, a revistei de specialitate Şcoala moldovenească, fiind şi redactorul primului număr. (Începând cu Nr. 2, revista s-a tipărit cu litere latine, avându-l ca redactor principal pe Onisifor Ghibu. Au apărut 8 numere şi este prima revistă a Societăţii culturale a românilor din Basarabia). De asemenea, este iniţiatorul fondării, la 10 mai 1918, a ziarului Deşteptarea, apariţia fiind semnalată în ziarul Neamul românesc al lui N. Iorga. Între anii 1917-1918, a deţinut funcţia de comisar al judeţului Soroca. A organizat, la Soroca, adunarea pentru proclamarea Unirii cu România, la 13 mart. 1918. A fost primul prefect al judeţului (1918). Subprefect al plasei Bădiceni (1918-1919), deţinând această funcţie până la 5 iun. 1919, când, prin Decret regal, a fost numit preşedinte al Zemstvei. În anul 1918 a fost ales deputat al Partidului Ţărănesc basarabean în primul Parlament al României Mari, reales şi în anii 1919-1921. Prin Decret regal, este numit pentru a doua oară prefect al jud. Soroca (1923-1924). Cariera de administrator o încheie ca preşedinte al Comisiei Interimare a Zemstvei (1924). Distincţii: Ordinul Coroana României în grad de cavaler (1930) şi Medalia Ferdinand I cu spade şi panglică (1932). BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: ** SECARĂ, VASILE. Vremea nouă şi moldovenii // Şcoala Moldovenească. – 1917. – Nr. 1. – P. 11-12. 109 COLESNIC, IURIE. Vasile Secară // Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol. 1. – Chişinău, 1993. – P. 236-237. COLESNIC, IURIE. Vasile Secară (Săcară) // Colesnic, Iurie. Generaţia Unirii. – Bucureşti, 2004. – P. 292-293. ** GHIBU, ONISIFOR. În faţa mormântului lui Vasile Secară // Tribuna. – 1938. – 4 noiemb. (Nr. 5). ** Înmormântarea lui Vasile Secară // Timpul. – 1938. – Oct. PREDESCU, LUCIAN. Săcară, Vasile // Predescu, Lucian. Enciclopedia „Cugetarea”. Vol. 3. – Bucureşti, 1940. – P. 750- 751. ** PREDESCU, LUCIAN. Secară, Vasile // Predescu, Lucian. Enciclopedia României „Cugetarea”. – Bucureşti, 1999. VATAMAN, PAUL. Vasile Secară // Vataman, Paul. Figuri sorocene. – Chişinău, 1993. – P. 130-163.
read more

Languages

română (Romanian)

Additional Information

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Istoric.ro&oldid=27983657"