IranMy.ir a forum for Iranian in Malaysia for living, studying, working

  • این انجمن برای تبادل اطلاعات در مورد زندگی، تحصیل و کار در مالزی هست.
  • در این فروم به بحث در مورد نکات مثبت و منفی زندگی ایرانیان مقیم مالزی می پردازیم.
  • امکان دارد مطالب آن برای شما هم مفید باشد.
  • از طرف دیگر، شما قطعا میتوانید مطالب مفید در آن ارائه کنید که راهگشای دیگران باشد.
  • شما حتی میتوانید با مطرح کردن سوال خود به دیگران کمک کنید.
  • در تالار گفتمان ایرانیان مالزی شما می توانید اگاهیها، درد دلها، شکایتها، مشکلات، سوالات، و نیازمندیهای خود را با دوستانتان در میان بگذارید، به ایشان کمک کنید و از ایشان مساعدت دریافت نمایید.


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=IranMy.ir&oldid=27427907"