Ip-BootVerzekering.nl

Title

Interplein Bootverzekering - De voordeligste Bootverzekeringen vindt u hier!

Description

Excerpted from the website:

Disclaimer / Copyrights
Ons bedrijf streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Dit bedrijf accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de wet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf verwerkt. Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend. (C) Ster Shop BV Niets uit deze site mag worden overgenomen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Ster Shop BV
read more

Languages

Nederlands (Dutch)

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ip-BootVerzekering.nl&oldid=34221493"