INTAX – Informační systémy

Description

pulled from site's meta description

INTAX je česká firma působící v oblasti IT. Profiluje se jako systémový integrátor a dodavatel informačních systémů na zakázku. Disponuje silným technologickym zázemím s orientací na: IBM pSeries, AIX, Informix, WebSphere, Oracle, Lotus Notes, Internet/Intranet, ... Reference: IBM, Ministerstvo financí, MPO, Shell, MUZO, GE.


This is an automatically generated AboutUs page for Intax.eu. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Intax.eu&oldid=64455801"