IngermanLand.nu

Title

Sveriges Ingermanländska Riksförbund

Description

Excerpted from the website description:

SIR - Sveriges ingermanländska Riksförbund. Förbundets syfte är att fungera som sammanhållande länk mellan landets ingermanländska föreningar och att befrämja ingermanländsk folkkultur.

Languages

svenska (Swedish)

Additional Information

Related Domains

External Links