Kursy, szkolenia i warsztaty

Description

pulled from site's meta description

IDKP WARSZAWA ► szkolenia dla pedagogów, kursy pedagogiczne dla nauczycieli, studentów, warsztaty dla rodziców. Kurs opiekuna/wychowawcy kolonijnego, języka miganego/migowego, florystyczny/bukieciarstwa, kierownika kolonii, awans zawodowy nauczyciela


This is an automatically generated AboutUs page for Idkp.edu.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Idkp.edu.pl&oldid=51962247"