IB-Frank Design Engineering

Description

pulled from site's meta description

IB-Frank is een bureau voor industrieel ontwerpen van idee tot product. Nadruk ligt bij IB-frank in technisch creatieve oplossingen ondersteund met SolidWorks. Met name vormgevers die hun vorm willen omzetten in een produceerbaar product vinden een klankbord bij IB-Frank.


This is an automatically generated AboutUs page for Ib-frank.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ib-frank.nl&oldid=51053502"