Πρίσμα Α.Ε. , Υαλοπίνακες ασφαλείας - Ενεργειακά τζάμια - Μηχανήματα - Εξαρτήματα - Σχεδιασμός και εφαρμογή γυάλινων κατασκευών

Description

pulled from site's meta description

Όλες οι επεξεργασίες υαλοπινάκων (τζαμιών) από την Πρίσμα Α.Ε., τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Υαλοπίνακες Ασφαλείας Securit και Triplex. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Αυτόματες πόρτες, συρόμενες ή πτυσσόμενες προσόψεις, κινητοί τοίχοι, αίθρια, στέγαστρα, δάπεδα, ανεμοφράκτες, μηχανήματα επεξεργασίας υαλοπινάκων, συστήματα σκίασης- περσίδες, εξαρτήματα, αναλώσιμα.


This is an automatically generated AboutUs page for I-glass.biz. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=I-glass.biz&oldid=43927439"