HunZeeNaas.nl

Title

Waterschap Hunze en Aa's

Description

Vanaf 1 januari 2000 zorgt het waterschap Hunze en Aa's in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen voor de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Kortom: alle taken voor het beheer van oppervlaktewater en het ondiepe grondwater.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=HunZeeNaas.nl&oldid=30157744"