Welkom op de website van Heemkundekring "De Honderd Hoeven"

Description

pulled from site's meta description

Heemkundekring 'De Honderd Hoeven', Het bevorderen van de belangstelling voor enerzijds de streek van Hoeven en haar volk en anderzijds heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden beschrijven, bewaren en conserveren


This is an automatically generated AboutUs page for HondErdHoEven.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=HondErdHoEven.nl&oldid=49855576"