Steun voor Hikkaduwa

Description

pulled from site's meta description

Hikkaduwa is een van de vele getroffen plaatsen in Azie die zijn getroffen door een tsunami op 26 december 2004. Deze site heeft als doel de plaats Hikkaduwa te helpden door geld te storten. Anton van Rooij is in Hikkaduwa om projecten te initieren van het ontvangen geld.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Hikkaduwa.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Hikkaduwa.nl&oldid=67041091"