HetGap.nl

About HetGap.nl

Het Gedachten Analyse Programma (GAP) is een hulpmiddel in de vorm van kennis en een nieuwe vaardigheid, om de chaos in je hoofd beter te structureren. Leren en doen vormen dan ook de basis. Hoe je reageert, hoe je je voelt, waar je ook last van hebt, er komen gedachten bij.

Het zijn de kerngedachten, tussen al die gedachten, die uiteindelijk een groot deel van je leven bepalen.

Je voelt je niet ‘goed’, dus uit evenwicht. Dan is dat een moment om even stil te staan bij wat je denkt. Je maakt je zorgen. Dat is zo’n moment. Veel van waar je last van hebt, bouw je zelf op met gedachten.

Zet die eindeloze gedachtestroom af en toe eens stil en sta dan dicht bij een gedachte. Dat kun je leren met het GAP. Niet zo maar een gedachte, maar bij één van de zes door ons ontdekte kerngedachten, die bepalen hoe je gaat reageren. Met de herkenning van een kerngedachte zet je jouw gedachtestroom even stil. Dan besef je wat er in je hoofd gebeurt en kun je meer grip op je eigen gedachten krijgen. Dat werkt bevrijdend. Het Gedachten Analyse Programma

Het Gedachten Analyse Programma (GAP) is een hulpmiddel in de vorm van kennis en een nieuwe vaardigheid, om de chaos in je hoofd beter te structureren. Leren en doen vormen dan ook de basis. Hoe je reageert, hoe je je voelt, waar je ook last van hebt, er komen gedachten bij.

Het zijn de kerngedachten, tussen al die gedachten, die uiteindelijk een groot deel van je leven bepalen.

Je voelt je niet ‘goed’, dus uit evenwicht. Dan is dat een moment om even stil te staan bij wat je denkt. Je maakt je zorgen. Dat is zo’n moment. Veel van waar je last van hebt, bouw je zelf op met gedachten.

Zet die eindeloze gedachtestroom af en toe eens stil en sta dan dicht bij een gedachte. Dat kun je leren met het GAP. Niet zo maar een gedachte, maar bij één van de zes door ons ontdekte kerngedachten, die bepalen hoe je gaat reageren. Met de herkenning van een kerngedachte zet je jouw gedachtestroom even stil. Dan besef je wat er in je hoofd gebeurt en kun je meer grip op je eigen gedachten krijgen. Dat werkt bevrijdend.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=HetGap.nl&oldid=25174006"