Hdi.nl

Title

Helen Dowling Instituut

Description

Het Helen Dowling Instituut houdt zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering op het gebied van de psycho-oncologie. Alle activiteiten zijn direct en indirect gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Hdi.nl&oldid=25136020"