GunstzOrg.nl

About GunstzOrg.nl

Omdat zorg zoveel verder gaat dan een behandeling alleen, stelt Gunst Zorg de levenskwaliteit van élke cliënt centraal. Uniek daarbij is dat gewerkt wordt vanuit de concepten mens-omgeving- verpleging-welzijn. Daardoor kunnen onze medewerkers cliënten ondersteunen met verzorging, verpleging of advies wáár en wanneer zij dat nodig vinden. 24 uur per dag, 7 dagen per week.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=GunstzOrg.nl&oldid=26045846"