grounds.pl - grunty inwestycyjne tereny aktywności gospodarczej przemysł handel usługi

Description

excerpt from site's content

Grunty w Polsce na cele inwestycji budowlanych OBIEKT Działka zurbanizowana nie zabudowana nr AM-7 obręb Oborniki Śląskie ul Kasztanowa Powierzchnia terenu ha Status prawny pełna własność z KW bez obciążeń Właściciel Gmina Oborniki OBIEKT Działka zurbanizowana nr AM-9 obręb Oborniki Śląskie ul Kasztan...


This is an automatically generated AboutUs page for Grounds.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Grounds.pl&oldid=54557559"