Noorderkwartier N.V. Schagen

Description

pulled from site's meta description

SW Noorderkwartier NV in de Kop van Noord-Holland, helpt mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een passende baan. Naast de afdelingen voor industriële productie heeft Noorderkwartier een grote tak groenvoorziening, een postbedrijf, een grafisch centrum, een handboekbinderij, cleanroom en een arbeidsintegratiebedrijf, dat verantwoordelijk is voor het leveren van gesubsidieerde en reguliere arbeid.


This is an automatically generated AboutUs page for Grga.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Grga.nl&oldid=58601031"