Home Nederlandse Orde van Grafologen

Description

pulled from site's meta description

Grafologie is een waardevol instrument dat de karakterstructuur van het individu onderzoekt en beschrijft door middel van analyse van het handschrift. Zij wordt onder andere toegepast voor het verkrijgen van zelfkennis, bij personeelsselectie en kan in kinderhandschriften ontwikkelingsstoornissen opsporen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Grafologie.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:persoonlijkheidstekst

handschriftkunde]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Grafologie.net&oldid=64163802"