GiaOco.com.vn

Title

Giao co - Home

Description

Excerpted from the website:

Công ty LD xi-măng Holcim VN và Công ty Giao tổ chức Khóa học "Kỹ năng chăm sóc khách hàng" dành cho các chủ cửa hàng bán lẻ xi-măng Holcim tại tỉnh Lâm Đồng. Khóa học được tổ chức tại nhà hàng Tâm Châu, thị xã Bảo Lỗc tỉnh Lâm Đồng.
read more

Address

243 Huynh Van Banh St., Ward12, Phu Nhuan Dist.,
HCMC, 84-8, , Vietnam

Contact

Giao Consulting - Manufacturing - Trading Co., Ltd.
84-8 8446522

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=GiaOco.com.vn&oldid=36510718"