Getikt! Notulistenbureau - Notulen Verslagen

Description

pulled from site's meta description

Getikt! Notulistenbureau notuleert uw vergadering, conferentie, interview of andere bijeenkomst waarvan een rapport of verslag moet worden gemaakt. De notulen worden snel en discreet uitgewerkt, in uw eigen huisstijl. Getikt! zorgt daarna voor de distributie van de notulen. Getikt! heeft een eigen werkplek, eigen apparatuur, is nooit ziek en gaat nooit met vakantie!


This is an automatically generated AboutUs page for Getikt.eu. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Getikt.eu&oldid=44832250"