Home - VSOP - Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

Description

pulled from site's meta description

De VSOP zet zich op een breed terrein in voor zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen) en voor samenlevingsbrede thema’s op het terrein van ethiek, onderzoek en preventie.


This is an automatically generated AboutUs page for Genetica.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Genetica.nl&oldid=45203405"