GathaILan.com

About GathaILan.com

Đó là những con gà có xuất xứ từ Nhật, tên gọi là Bantams nhưng được nhập về từ Thái Lan nên trong giới chơi thường gọi là gà Thái.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=GathaILan.com&oldid=26789324"