Home

Description

pulled from site's meta description

De homepage van KNGF de Fysiotherapeut, oftewel het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten met ruim 22.000 leden. Deze website is met name bedoeld voor fysiotherapeuten. www.defysiotherapeut.com is de website voor zorgconsumenten en www.fysionetwerken vormt een uitgebreid platform voor iedere professional in de fysiotherapie. Kijk voor de richtlijnen en andere 'evidence based products' op www.kngfrichtlijnen.nl.


This is an automatically generated AboutUs page for Fysiolink.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Fysiolink.nl&oldid=39587343"