Fundacja Ochrony Zabytków Przemyslu i Techniki

Description

excerpt from site's content

O FUNDACJI Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki powstała w roku po to by zwiększać ochronę dziedzictwa narodowego na które składają się obok szeroko pojętej kultury i sztuki zabytki techniki i przemysłu Jest organizacją pożytku publicznego jej biuro znajduje się w Warszawie przy ul Duchnickiej...


This is an automatically generated AboutUs page for Fozpit.org.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Fozpit.org.pl&oldid=42727284"