FarMet.cz

Title

Web Site Farmet a.s. Czech Republic

Description

Farmet a.s. se specializuje na stroje pro zpracování půdy a setí s pasivním pracovním ústrojím. Nabízí technologické celky na zpracování olejnatých semen a olejů. Dále vyrábí stroje na extruzi krmiv a nabízí službu STK.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=FarMet.cz&oldid=27632619"