Fantasy-Factory.nl

About Fantasy-Factory.nl

'Verleden' laat iets zien van wat we de afgelopen 30 jaar hebben gemaakt.'Heden' zijn de projecten waar we nu mee bezig zijn.'Toekomst' betreft de veelbelovende plannen die we nog gaan realiseren. Fantasy Factory bestaat al meer dan 30 jaar als 3D-studio waar de meest uiteenlopende props en karakters voor reclame, televisie en theater worden gemaakt. Eric Slabbers is inspirator van een team dat telkens in samenstelling wisselt.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Fantasy-Factory.nl&oldid=36359448"