FannyHirsch.se

Title

Stiftelsen Fanny Hirschs minne - Person med långvarig psykisk sjukdom eller organisation inom detta område kan söka bidrag

Description

Stiftelse som ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar som bor i Stockholms stad, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna grupp människor.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=FannyHirsch.se&oldid=27485634"