Evroportal.bg

Title

ЕВРО ПОРТАЛ

Description

Excerpted from the website:

Правителството прие 170 конкретни мерки във връзка с последния мониторинговия доклад на Еврокомисията. Те са допълнение към плана за действие за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на преговори за присъединяване.
read more

Languages

русский (Russian)

Logos

Logo-evroportal-bg.jpg

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Evroportal.bg&oldid=24434157"