EurekaSzKola.pl

Szkoły Eureka: licea ogólnokształcące dla dorosłych - licea zaoczne oraz szkoły policealne,jak również gimnazjum dla dorosłych. Prowadzimy specjalistyczne kursy zawodowe.Absolwenci otrzymują zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=EurekaSzKola.pl&oldid=22411140"