Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Description

pulled from site's meta description

Welkom op de website van Ergotehrapie Kinderen Amersfoort. U vindt hier informatie over kinderergotherapie, onze praktijk en ons cursusaanbod, gericht op kinderen, ouders, leerkrachten en ergothereuten. Ergotherapie Kinderen Amersfoort is opgezet in 1994 vanuit de visie om goed toegankelijke, ergotherapeutische zorg te bieden. Wij streven naar hoogwaardige kwaliteitszorg waarin ouders en kind centraal staan en we de nieuwste inzichten volgen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een druk bezette praktijk, voor kinderen van 0 t/m 16 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in ergotherapeutische kinder-behandelingen, verzorgen consulten op scholen en geven nascholing aan ergotherapeuten.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for ErgoKind.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ErgoKind.nl&oldid=67379559"