eNFZ - więcej niż rozliczenia z NFZ

Description

pulled from site's meta description

Serwis dla lekarzy i przychodni chcących w prosty sposób rozliczyć się z NFZ. Program do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasze oprogramowanie dla Świadczeniodawców ułatwi wam pracę i zminimalizuje czas poświęcony na rozliczenie z NFZ. eNFZ to także system do rejestracji i wysyłania SMS z powiadomieniami o wizycie.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Enfz.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:bezpieczne programy do rozliczeń]]


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Enfz.pl&oldid=64124813"