Encefalon.no

Title

E N C E F A L O N - Høgskole i grunnmedisin

Description

Encefalon - Høgskole i grunnmedisin, underviser i medisinske fag. Studiene gir innsikt i den medisinske tankegang, og studentene får en sikker faglig basis i de aktuelle fagområder. Høgskolen tilbyr 5 offentlig godkjente studier, samt kurs. www.encefalon.no

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Encefalon.no&oldid=24819514"