Қазақстандық авторларлардың сайтында . www.elrayi.kz-онлайн жариялау.Транслитерация: латиница, көне жазу.

Description

pulled from site's meta description

www.elrayi.kz www.elrayi.kz Дүние жүзіндегі қазақтар мәдениетіне арналған портал, әр түрлі әріптермен оқылады. Портал посвященной культуре казахов земного шара, можно читать с помощью любых букв.


This is an automatically generated AboutUs page for Elrayi.kz. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Elrayi.kz&oldid=41101133"