El Bife. Belgisch - Zuid-Amerikaans restaurant. Lo mejor de dos mundos. - El Bife - Antwerpen

Description

pulled from site's meta description

El Bife is een Antwerps restaurant in de Hoogstraat dat wordt uitgebaat door een Belgisch - Zuid-Amerikaans koppel. El Bife brengt ook op de tafel het beste van twee werelden samen in een spectaculaire mix van geuren, kleuren en smaken.


This is an automatically generated AboutUs page for Elbife.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Elbife.be&oldid=42184623"