Edux - onderwijsadvies

Description

pulled from site's meta description

Edux Onderwijsadvies is een organisatie die al meer dan 30 jaar aan deze veranderingen haar bijdrage heeft geleverd. Wij zien onszelf daarbij als een partner van de scholen. Edux is, behalve bij onderwijsveranderingen, vanaf de eerste dag ook betrokken geweest bij de zorg voor individuele leerlingen. Het gaat daarbij om die kinderen die in hun schoolloopbaan dreigen vast te lopen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Edux.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Edux.nl&oldid=61442149"