Home

Description

pulled from site's meta description

eCOAST is een onafhankelijk onderzoekscentrum gespecialiseerd in mariene wetenschappen. Wij bieden hoog-kwalitatief toegepast onderzoek en consultancy aan in de werkvelden mariene ecologie, mariene omgevingsstudies, marien beleid, risico-analyses en ecotoxicologie, monitoring en aquacultuur. eCOAST combineert desk-based onderzoek met laboratorium- en veldexperimenten en monitoring.


This is an automatically generated AboutUs page for Ecoast.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ecoast.nl&oldid=42829530"