DWMA

Description

pulled from site's meta description

Doeglas Water en Milieu Advies (DWMA) is opgericht in 2001 door Gijs Doeglas.DWMA biedt u een nieuw en breed perspectief voor het oplossen van uiteenlopende water- en milieuvraagstukken. Integrale kennis van zoet/zout (Wadden)water is de basis waarop DWMA onderzoek verricht en advies geeft. Wij vertalen de verzamelde gegevens in beleidsadviezen, maar ook in adviezen voor milieueffectrapportages of herstel- en inrichtingsprojecten voor water en natuur. Daarnaast voeren wij onafhankelijke evaluaties uit van het bestaande beleid.


This is an automatically generated AboutUs page for Dwma.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dwma.nl&oldid=50185631"