Draw.org.pl

Title

Modele i wzorce controllingowe » Projekt celowy

Description

Excerpted from the website:

Zamierzeniem projektu badawczego jest zwiększenie efektywności ekonomicznej i poprawa konkurencyjności małych średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie sprawności działania jednostek administracji publicznej. Można to osiągnąć poprzez realizację celu głównego projektu jakim jest opracowanie katalogu modeli i wzorców controllingowych adresowanych do menedżerów i przedsiębiorców. Ten cel koresponduje z celem działania 1.4 SPO WKP przyczyniając się do poprawy konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie w konsekwencji racjonalnego rachunku kosztów i wyników.
read more

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Draw.org.pl&oldid=38668350"