Dost-Dongnai.gov.vn

Title

Tin tức và Sự kiện

Description

Excerpted from the website:

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa sản xuất được một loại lúa có thể trồng tốt hơn và sử dụng nước hiệu quả hơn những giống lúa khác. Giáo sư Andy Pereira thuộc Viện Virginia Bioinformatics VBI đang thực hiện nghiên cứu với các đồng nghiệp ở Ấn Độ, Indonesia, Israel, Ý, Mexico và Hà Lan để xác định và sử dụng một gen có tên là HARDY, gen có khả năng cải thiện các đặc điểm chính của giống ngũ cốc quan trọng này.
read more

Logos

File:Logo-dost-dongnai-gov-vn.gif

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dost-Dongnai.gov.vn&oldid=38658148"