Dopag.se

Title

Dopag - Doseringsutrustning för låg- och högviskösa material

Description

Dopag marknadsför doseringsutrustning till låg- och högviskösa material. Vanliga applikationer är punktlimning, ingjutning av elektroniska komponenter, dosering av fett, dosering av en fog, laminering, limma. Material som passar våra utrustningar är tex fett, silikon, polyuretan, epoxy, araldit mm.

Languages

svenska (Swedish)

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dopag.se&oldid=24110971"