DonDuet.edu.ua

Title

Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского

Description

 ?стор?я ун?верситету

Донецький державний ун?верситет економ?ки ? торг?вл? ма? давню ?стор?ю. Етапи його становлення наочно в?дображають пер?оди сучасно? ?стор?? Укра?ни. Ун?верситет, як навчальний заклад, бере св?й початок з Вищих кооперативних ?нструкторських курс?в, що функц?онували при Центральному Укра?нському кооперативному ком?тет? з осен? 1917 року. На баз? цих курс?в у с?чн? 1920 року за ?н?ц?ативою професора М.?.Тугана-Барановського був створений Укра?нський кооперативний ?нститут.

Михайло ?ванович Туган-Барановський - видатний учений-економ?ст ?з св?товим ?менем, державний ? громадський д?яч Укра?ни пер?оду нац?онально-визвольно? боротьби, самовизначення та в?дродження державност? п?сля Лютнево? революц?? 1917 року у Рос?? та пад?ння самодержавства. Наприк?нц? 1918 року в?н виступив з пропозиц??ю створення кооперативного ?нституту ? сам розробив його завдання та програму. Але зд?йснити ц? плани особисто йому не вдалося. Як радник з економ?чних питань у с?чн? 1919 року М.?.Туган-Барановський ви?хав з делегац??ю Директор?? Укра?нсько? Народно? Республ?ки у Париж, але помер у дороз? п?д Одесою.

16 листопада 1920 року Ки?вським управл?нням вищих навчальних заклад?в було видано наказ про при?днання Кооперативного ?нституту до Ки?вського ?нституту народного господарства на правах кооперативного факультету. У 1922 роц? в?д Ки?вського ?нституту народного господарства було в?докремлено Ки?вський кооперативний техн?кум. Навчання у техн?кум? зд?йснювалося за навчальними планами ? програмами економ?чного ВНЗ. Готувались кадри з вищою осв?тою для кооперац??. У вересн? 1920 року Рада Народних Ком?сар?в визнала за необх?дне перетворити Кооперативний техн?кум на Кооперативний ?нститут ?мен? В.Я.Чубаря. У такому вигляд? в?н про?снував до 1934 року, коли завершився так званий "ки?вський пер?од" ВНЗ.

read more

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=DonDuet.edu.ua&oldid=24110132"