Nivo - Dom Lipa - Domov

Description

pulled from site's meta description

Dom Lipa je iz bivalnega in strokovnega vidika zasnovan kot dom četrte generacije, kar pomeni, da nudi celovito oskrbo stanovalcem po najsodobnejšem konceptu, ki zagotavlja družinsko obliko življenja. Dobrodošli doma!


This is an automatically generated AboutUs page for Domlipa.si. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Domlipa.si&oldid=54186638"