Welkom bij Dialogic

Description

pulled from site's meta description

Dialogic innovatie & interactie is een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van innovatieprocessen en innovatiebeleid. Dialogic onderzoekt de wijze waarop innovatieprocessen vorm krijgen en de rol die gebruikers daarbij spelen. Interactie tussen betrokken partijen speelt hierbij een belangrijke rol. Dialogic ondersteunt de betrokken partijen door middel van toekomstgericht strategisch (beleids)onderzoek en onderzoeksgebonden advisering. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich zowel (supra-)nationale overheden als grote en kleine bedrijven. Daarnaast hebben we een groot aantal samenwerkingspartners zowel in Nederland als daarbuiten.


This is an automatically generated AboutUs page for Dialogiconderzoek.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dialogiconderzoek.nl&oldid=55501770"