vrouwejustitiainverval.nl

Description

pulled from site's meta description

Vrouwe Justitia in Verval is een organisatie die middels praktijkervaringen de misstanden in de zogenaamde “Rechtsstaat” in Nederland aan de kaak stelt, met name in de civiele rechtspraak. Aan de orde komen de misdragingen van de dienaren van deze zogenaamde “Rechtsstaat”, zoals rechters, advocaten, deurwaarders en notarissen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Derechtspraak.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:  ]]


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Derechtspraak.org&oldid=66694644"