De Perslijst

Description

pulled from site's meta description

De Perslijst biedt u toegang to ruim 9.000 journalisten en media in Nederland. Hierdoor is De Perslijst de beste keuze voor al uw Pers en Media doeleinden. Al onze journalisten staan bij geregistreerd met gemiddeld 15 gegevens inclusief e-mail adres. De Perslijst biedt u een naam, telefoon/fax nummer, bezoek/post adres, uiteraard het E-mail adres, Medium type, titel en frequentie. De journalisten zijn verdeeld over ruim 70 rubrieken van Nieuws tot Society en van Mode tot Computers. De Perslijst biedt rond de 1000 regionale media zoals huis-aan-huis kranten en lokale radio en televisie stations.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Deperslijst.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Deperslijst.nl&oldid=67625717"