AboutUs page for Deltaradio90.fm

Description

pulled from site's meta description

De uitzendingen van Delta Radio 90 kwamen in het begin vanaf een flat (12 hoog) in Zwanenveld in Dukenburg. Gedurende haar geschiedenis werd de zender ontelbare keren uit de lucht gehaald. Uiteindelijk werd het in 1989 definitief onmogelijk om door te gaan, omdat justitie toen ook de adverteerders ging aanpakken. Delta 90 stopte uiteindelijk noodgedwongen haar uitzendingen op zondag 15 oktober 1989.


This is an automatically generated AboutUs page for Deltaradio90.fm. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Deltaradio90.fm&oldid=54108819"