DekleINesTamboom.nl

About DekleINesTamboom.nl

Welkom op de website van de familie de Kleine. Na 3 jaar is deze site grondig onder handen genomen. Zo is de genealogie data gesplitst van de rest van de website om data, feiten, foto’s en verhalen beter te kunnen beheren en uit te breiden: - Nieuwe en geactualiseerde familie stambomen en persoonlijke kwartierstaten zijn nu beschikbaar. - De opzet en gebruikte software stelt ons in staat om verhalen, artikelen en updates in de vorm van posts te plaatsen. -Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=DekleINesTamboom.nl&oldid=29614932"