Decenniumdoelen 2017 - Geef armoede geen kans

Description

pulled from site's meta description

Decenniumdoelen wil de armoede bestrijden in Vlaanderen en Brussel. Om inzichtelijk te maken of het beleid op vlak van gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleving toereikend is, is er de Armoedebarometer.


This is an automatically generated AboutUs page for Decenniumdoelen.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Decenniumdoelen.be&oldid=51993158"