Doelstelling van Stichting De Gulle Lach

Description

pulled from site's meta description

Doelstelling van Stichting De Gulle Lach is het stimuleren en bevorderen van de kunsten in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder. Onder podiumkunsten wordt verstaan: kleinkunst, cabaret, stand-up comedy, toneel, theatersport, mime, muziek en dans. Hieraan gerelateerde activiteiten, zoals componeren, schrijven, choreografie, maar ook belichting, geluid e.d, kunnen met behulp van de middelen die De Gulle Lach tot haar beschikking heeft ondersteund worden.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for DeGullELach.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=DeGullELach.nl&oldid=68402292"